[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری
تاریخ : 1396/07/16

نسخه چاپی

عنوان : طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری

چاپی : I-327.pdf I-327.pdf دست‌نویس : ID-327.pdf ID-327.pdf تاریخ سند : 1396/07/23 شماره چاپ : 660