[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
تاریخ : 1396/09/01

نسخه چاپی

عنوان : لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

چاپی : I-336.pdf I-336.pdf دست‌نویس : ID-336.pdf ID-336.pdf تاریخ سند : 1396/09/12 شماره چاپ : 731