[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
تاریخ : 1396/11/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

چاپی : I-367.pdf I-367.pdf دست‌نویس : ID-367.pdf ID-367.pdf تاریخ سند : 1396/11/25 شماره چاپ : 806

پیوست ها

1397/7/4-اصلاحیه3 پیوست : I-367-E3.pdf I-367-E3.pdf
1397/06/12-اصلاحیه2 پیوست : I-367-E2.pdf I-367-E2.pdf
1396/12/15-اصلاحیه1 پیوست : I-367-E1.pdf I-367-E1.pdf