[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون تابعیت
تاریخ : 1396/12/13

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون تابعیت

چاپی : I-380.pdf I-380.pdf دست‌نویس : ID-380.pdf ID-380.pdf تاریخ سند : 1397/01/20 شماره چاپ : 845