[119] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [117]

118 › مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/22

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : MM-348.pdf MM-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/22 شماره چاپ : 13025