[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
تاریخ : 1397/02/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح تمدید قانون مجازات اسلامی

چاپی : I-397.pdf I-397.pdf دست‌نویس : ID-397.pdf ID-397.pdf تاریخ سند : 1397/02/26 شماره چاپ : 908