[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1397/03/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

چاپی : I-415.pdf I-415.pdf دست‌نویس : ID- 415.pdf ID- 415.pdf تاریخ سند : 1397/04/03 شماره چاپ : 985

پیوست ها

1397/05/14- اصلاحیه 1 پیوست : I-415-E1.pdf I-415-E1.pdf