‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
تاریخ : 1397/03/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح تمدید قانون مجازات اسلامی

چاپی : SHM-397.pdf SHM-397.pdf تاریخ سند : 1397/03/29 شماره چاپ : 5633