[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1397/04/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-423.pdf I-423.pdf دست‌نویس : ID-423.pdf ID-423.pdf تاریخ سند : 1397/04/11 شماره چاپ : 998