[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1397/04/13

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : I-427.pdf I-427.pdf دست‌نویس : ID- 427.pdf ID- 427.pdf تاریخ سند : 1397/04/26 شماره چاپ : 1006