[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ : 1397/05/02

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری

چاپی : I-433.pdf I-433.pdf دست‌نویس : ID-433.pdf ID-433.pdf تاریخ سند : 1397/05/14 شماره چاپ : 1014