[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه
تاریخ : 1397/05/10

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه

چاپی : I-442.pdf I-442.pdf دست‌نویس : ID-442.pdf ID-442.pdf تاریخ سند : 1397/05/21 شماره چاپ : 1030