1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی
تاریخ : 1397/06/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی

چاپی : I-453.pdf I-453.pdf دست‌نویس : ID-453.pdf ID-453.pdf تاریخ سند : 1397/06/20 شماره چاپ : 1060