[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
تاریخ : 1397/07/08

نسخه چاپی

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

چاپی : I-476.pdf I-476.pdf دست‌نویس : ID-476.pdf ID-476.pdf تاریخ سند : 1397/07/17 شماره چاپ : 1116

پیوست ها

اصلاحیه 1 - 1398/8/19 پیوست : E1- 476.pdf E1- 476.pdf