[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1397/07/09

نسخه چاپی

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

چاپی : C1-415.pdf C1-415.pdf تاریخ سند : 1397/07/09 شماره چاپ : 1114

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 985