‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1397/07/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

چاپی : P1-415.pdf P1-415.pdf تاریخ سند : 1397/07/23 شماره چاپ : 1134

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1113، 985