‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1397/08/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : RAD-423.pdf RAD-423.pdf تاریخ سند : 1397/08/01 شماره چاپ : 1147

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1146، 998