[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح " موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتمایی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیاسوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا"
تاریخ : 1397/09/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح " موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتمایی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیاسوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا"

چاپی : I-498.pdf I-498.pdf دست‌نویس : ID-498.pdf ID-498.pdf تاریخ سند : 1397/09/25 شماره چاپ : 1200

پیوست ها

اصلاحیه 1-1398/4/30 پیوست : E1-498.pdf E1-498.pdf