[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح "حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران"
تاریخ : 1397/09/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران

چاپی : I-499.pdf I-499.pdf دست‌نویس : ID-499.pdf ID-499.pdf تاریخ سند : 1397/09/28 شماره چاپ : 1201