[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح" تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی"
تاریخ : 1397/09/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح" تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی"

دست‌نویس : ID-502.pdf ID-502.pdf تاریخ سند : 1397/09/07 شماره چاپ : 1204