1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح"اصلاح مواد(15) و (16) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310"
تاریخ : 1397/09/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح"اصلاح مواد(15) و (16) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310"

چاپی : I-503.pdf I-503.pdf دست‌نویس : ID-503.pdf ID-503.pdf تاریخ سند : 1397/09/18 شماره چاپ : 1205