[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح"استفساریه جزء(1) بند (ب) ماده(44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه افتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
تاریخ : 1397/09/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح"استفساریه جزء(1) بند (ب) ماده(44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه افتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"

چاپی : I-504.pdf I-504.pdf دست‌نویس : ID-504.pdf ID-504.pdf تاریخ سند : 1397/09/14 شماره چاپ : 1206