[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1397/08/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C-256.pdf C-256.pdf تاریخ سند : 1397/08/29 شماره چاپ : 1187