‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1397/09/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چاپی : P-256.pdf P-256.pdf تاریخ سند : 1397/09/12 شماره چاپ : 1210

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1187، 1186، 470، 390