[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › نظر شورای نگهبان (عدم وصول) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتمایی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیاسوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا
تاریخ : 1397/11/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتمایی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیاسوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

چاپی : SHM-498.pdf SHM-498.pdf تاریخ سند : 1397/12/29 شماره چاپ : 8517