[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی
تاریخ : 1397/05/17

نسخه چاپی

عنوان : لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

چاپی : C1-335.pdf C1-335.pdf تاریخ سند : 1397/12/05 شماره چاپ : 1312

پیوست ها

اصلاحیه 1 - 1398/7/10 پیوست : C1-335-E1.pdf C1-335-E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 721