[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح حذف دلار از معاملات بین المللی
تاریخ : 1398/01/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح حذف دلار از معاملات بین المللی

چاپی : I-558.pdf I-558.pdf دست‌نویس : ID-558.pdf ID-558.pdf تاریخ سند : 1398/01/26 شماره چاپ : 1350