[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی
تاریخ : 1398/01/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی

چاپی : I-557.pdf I-557.pdf دست‌نویس : ID-557.pdf ID-557.pdf تاریخ سند : 1398/01/19 شماره چاپ : 1349