[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تاریخ : 1398/02/04

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

چاپی : C1-519-G1.pdf C1-519-G1.pdf تاریخ سند : 1398/02/21 شماره چاپ : 1375

پیوست ها

1398/2/4-گزارش یک شوری پیوست : C1-519.pdf C1-519.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1239