[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
تاریخ : 1398/02/22

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

چاپی : I-568.pdf I-568.pdf دست‌نویس : ID-568.pdf ID-568.pdf تاریخ سند : 1398/02/22 شماره چاپ : 1394