[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران
تاریخ : 1398/02/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران

چاپی : I-571.pdf I-571.pdf دست‌نویس : ID-571.pdf ID-571.pdf تاریخ سند : 1398/02/24 شماره چاپ : 1400