[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
تاریخ : 1398/02/24

نسخه چاپی

عنوان : لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر

چاپی : I-570.pdf I-570.pdf دست‌نویس : ID-570.pdf ID-570.pdf تاریخ سند : 1398/02/24 شماره چاپ : 1399