[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار
تاریخ : 1398/03/20

نسخه چاپی

عنوان : لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

چاپی : I-580.pdf I-580.pdf دست‌نویس : ID-580.pdf ID-580.pdf تاریخ سند : 1398/03/20 شماره چاپ : 1424