[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس کشور
تاریخ : 1398/03/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس کشور

چاپی : I-585.pdf I-585.pdf دست‌نویس : ID-585.pdf ID-585.pdf تاریخ سند : 1398/03/28 شماره چاپ : 1439