[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)
تاریخ : 1398/04/02

نسخه چاپی

عنوان : اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)

چاپی : I-589.pdf I-589.pdf دست‌نویس : ID-589.pdf ID-589.pdf تاریخ سند : 1398/04/02 شماره چاپ : 1448