[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ : 1398/04/19

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

چاپی : C1-510-1459.pdf C1-510-1459.pdf تاریخ سند : 1398/04/19 شماره چاپ : 1459