[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1398/04/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : I-594.pdf I-594.pdf دست‌نویس : ID-594.pdf ID-594.pdf تاریخ سند : 1398/04/23 شماره چاپ : 1462