1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون مدنی
تاریخ : 1398/04/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون مدنی

چاپی : I-596.pdf I-596.pdf دست‌نویس : ID-596.pdf ID-596.pdf تاریخ سند : 1398/04/23 شماره چاپ : 1464