[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
تاریخ : 1398/04/04

نسخه چاپی

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها

چاپی : I-611.pdf I-611.pdf دست‌نویس : ID-611.pdf ID-611.pdf تاریخ سند : 1398/04/04 شماره چاپ : 1479