[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده توسط ایالات متحده آمریکا
تاریخ : 1398/04/04

نسخه چاپی

عنوان : تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده توسط ایالات متحده آمریکا

چاپی : I-613.pdf I-613.pdf دست‌نویس : ID-613.pdf ID-613.pdf تاریخ سند : 1398/04/04 شماره چاپ : 1481