[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها"
تاریخ : 1398/04/30

نسخه چاپی

عنوان : فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها"

دست‌نویس : ID-616.pdf ID-616.pdf تاریخ سند : 1398/04/30 شماره چاپ : 1490