[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تاریخ : 1398/05/15

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

چاپی : 519-11465.pdf 519-11465.pdf تاریخ سند : 1398/05/15 شماره چاپ : 11465