‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون تابعیت
تاریخ : 1398/06/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون تابعیت

چاپی : RAD-380-1544.pdf RAD-380-1544.pdf تاریخ سند : 1398/06/03 شماره چاپ : 1544