[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف
تاریخ : 1398/06/11

نسخه چاپی

عنوان : بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف

چاپی : I-652.pdf I-652.pdf دست‌نویس : ID-652.pdf ID-652.pdf تاریخ سند : 1398/06/11 شماره چاپ : 1565