[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اصلاح قانون نظام صنفی کشور
تاریخ : 1398/07/03

نسخه چاپی

عنوان : اصلاح قانون نظام صنفی کشور

چاپی : I-659.pdf I-659.pdf دست‌نویس : ID-659.pdf ID-659.pdf تاریخ سند : 1398/07/03 شماره چاپ : 1586