[14] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [12]

13 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تاریخ : 1398/07/06

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

چاپی : MSH-519-53404.pdf MSH-519-53404.pdf تاریخ سند : 1398/07/06 شماره چاپ : 53404