[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
تاریخ : 1398/07/07

نسخه چاپی

عنوان : اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

چاپی : I-661.pdf I-661.pdf دست‌نویس : ID-661.pdf ID-661.pdf تاریخ سند : 1398/07/07 شماره چاپ : 1597