‹ وضعیت قبلی [13]

14 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تاریخ : 1398/07/11

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

چاپی : SHM-519-12375.pdf SHM-519-12375.pdf تاریخ سند : 1398/07/11 شماره چاپ : 12375