[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ : 1398/08/13

نسخه چاپی

عنوان : اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی

چاپی : I-672.pdf I-672.pdf دست‌نویس : ID-672.pdf ID-672.pdf تاریخ سند : 1398/08/13 شماره چاپ : 1640