[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1398/10/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-699.pdf I-699.pdf دست‌نویس : ID-699.pdf ID-699.pdf تاریخ سند : 1398/10/01 شماره چاپ : 1739